09:40 - 11/03/2023

TIỄN ĐOÀN BAY NGÀY 07/03/2023

Đoàn bay DHN Đức ngành điều dưỡng bệnh viện Warendof ngày 7.3.2023

Xem thêm

10:27 - 23/02/2024

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MỚI K35 NGÀY 22/02/2024

KHÔNG KHÍ RỘN RÀNG TẠI BUỔI KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG ĐỨC - TRUNG TÂM VIỆT-ĐỨC VGCS

Xem thêm