15:44 - 31/10/2020

THẨM ĐỊNH VĂN BẰNG - NGÀNH Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG

Văn bằng Việt Nam làm việc tại Đức hay Thẩm định văn bằng là chương trình được xây dựng dựa trên bộ luật Công nhận văn bằng của nước...

Xem thêm

15:51 - 31/10/2020

THẨM ĐỊNH VĂN BẰNG - NGÀNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Văn bằng Việt Nam làm việc tại Đức hay Thẩm định văn bằng là chương trình được xây dựng dựa trên bộ luật Công nhận văn bằng của nước...

Xem thêm

15:41 - 31/10/2020

THẨM ĐỊNH VĂN BẰNG - NGÀNH CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ

Văn bằng Việt Nam làm việc tại Đức hay Thẩm định văn bằng là chương trình được xây dựng dựa trên bộ luật Công nhận văn bằng của nước...

Xem thêm

15:32 - 31/10/2020

DU HỌC ĐẠI HỌC - SAU ĐẠI HỌC CHLB ĐỨC

Là chương trình dành cho các bạn đang học đại học và có mong muốn sang Đức học tập và làm việc.

Xem thêm

15:28 - 31/10/2020

DU HỌC NGHỀ CHLB ĐỨC - NGÀNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Chương trình dành cho các bạn tốt nghiệp THPT. Mô hình đào tạo kép liên kết giữa VGCS với các doanh nghiệp, các trường đào tạo CHLB Đức. Học viên được...

Xem thêm