09:18 - 31/10/2020

DU HỌC NGHỀ CHLB ĐỨC - NGÀNH CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ

Chương trình đào tạo kép liên kết giữa VGCS với các trường, các trung tâm đào tạo và các doanh nghiệp CHLB Đức. Học viên được học miễn phí và hưởng...

Xem thêm

09:01 - 31/10/2020

DU HỌC NGHỀ CHLB ĐỨC - NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG

Là mô hình đào tạo kép VGCS liên kết với các Trường, Trung tâm đào tạo và các Doanh nghiệp CHLB Đức. Học viên vừa học vừa làm nên được học miễn phí...

Xem thêm

08:55 - 31/10/2020

DU HỌC THPT

Là chương trình dành cho các bạn đã học xong lớp 8,9 ở Việt Nam. Đi du học sớm là một lợi thế rất lớn giúp các em nhanh chóng hòa nhập môi trường đào...

Xem thêm