09:40 - 11/03/2023

TIỄN ĐOÀN BAY NGÀY 07/03/2023

Đoàn bay DHN Đức ngành điều dưỡng bệnh viện Warendof ngày 7.3.2023

Xem thêm

11:23 - 21/09/2023

KHAI GIẢNG LỚP HỌC A1 20/09/2023

Ngày 18/09 - 20/09/2023 đã khai giảng hai lớp K32, K33

Xem thêm

11:03 - 21/09/2023

TIỄN ĐOÀN BAY NGÀY 19/09/2023

KẾT QUẢ CỦA SỰ LỖ LỰC SẼ ĐEM LẠI THÀNH CÔNG VỚI CÁC BẠN

Xem thêm

15:17 - 05/09/2023

VISA VỀ TẤP NẬP SAU NGÀY NGHỈ LỄ

CHÚC MỪNG CÁC BẠN CÓ VISA NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG VÀ LÀM BÁNH

Xem thêm

16:51 - 24/08/2023

THÀNH TÍCH HỌC TẬP CỦA CÁC HỌC VIÊN SAU BAO NGÀY CỐ GẮNG

KẾT QUẢ CỦA BÀI KIỂM TRA A1.1

Xem thêm