10:27 - 23/02/2024

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MỚI K35 NGÀY 22/02/2024

KHÔNG KHÍ RỘN RÀNG TẠI BUỔI KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG ĐỨC - TRUNG TÂM VIỆT-ĐỨC VGCS

Xem thêm

15:17 - 05/09/2023

VISA VỀ TẤP NẬP SAU NGÀY NGHỈ LỄ

CHÚC MỪNG CÁC BẠN CÓ VISA NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG VÀ LÀM BÁNH

Xem thêm

13:57 - 23/08/2023

LỄ KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC MỚI

Chỉ trong vòng một tháng, chúng ta đã hân hoan chào đón 6 lớp tiếng Đức bao gồm các khóa K26, K27, K28, K29, K30, K31 tại TT VIỆT - ĐỨC VGCS.

Xem thêm

16:49 - 25/04/2023

TUYỂN SINH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MỚI

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG ĐỨC NGÀY 08.05.2023

Xem thêm