16:10 - 23/01/2021

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC A1 năm 2021

* Thông tin khoá học - Khoá học tiếng Đức A1: 1 buổi học chính, 1 buổi học ôn tập cùng trợ giảng. - Ngày khai giảng: 22/2/2021

Xem thêm

16:07 - 31/10/2020

KHAI GIẢNG LỚP A1 - THÁNG 11/2020

THÔNG BÁO LỚP KHAI GIẢNG TIẾNG ĐỨC A1 CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT - ĐỨC VGCS.

Xem thêm