15:50 - 17/04/2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH KHÓA K37 - TIẾP NỐI THÀNH CÔNG

KHAI GIẢNG THÀNH CÔNG KHÓA K36

Xem thêm

15:27 - 17/04/2024

KHAI GIẢNG THÀNH CÔNG LỚP K36

HÂN HOAN CHÀO ĐÓN CÁC BẠN HỌC VIÊN KHÓA K36

Xem thêm

10:27 - 23/02/2024

KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MỚI K35 NGÀY 22/02/2024

KHÔNG KHÍ RỘN RÀNG TẠI BUỔI KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG ĐỨC - TRUNG TÂM VIỆT-ĐỨC VGCS

Xem thêm