15:21 - 29/03/2022

NƯỚC ĐỨC - 1 QUỐC GIA KHÁC BIỆT (P2)

Ngoài những cốc bia khổng lồ mang đầy tính đặc trưng, quốc gia lớn nhất châu Âu này cũng có những điểm kỳ quặc nhỏ khác của riêng mình.

Xem thêm

15:04 - 29/03/2022

NƯỚC ĐỨC - 1 QUỐC GIA KHÁC BIỆT (P1)

Ngoài những cốc bia khổng lồ mang đầy tính đặc trưng, quốc gia lớn nhất châu Âu này cũng có những điểm kỳ quặc nhỏ khác của riêng mình.

Xem thêm

08:42 - 19/03/2022

CẬP NHẬT MỚI NHẤT VỀ THỊ THỰC DU HỌC NGHỀ KÉP TẠI ĐỨC

Theo điều 16a Luật Cư trú Đức người nước ngoài có thể được cấp giấy phép cư trú cho mục đích học nghề và bồi dưỡng nâng cao trình độ nghề.

Xem thêm

09:54 - 21/02/2022

KHAI GIẢNG LỚP TIẾNG ĐỨC A1.1 - THÁNG 03 NĂM 2022

Tham gia ngay kỳ nhập học tháng 03/2022, với đội ngũ giáo viên chuyên sư phạm tiếng Đức lâu năm.Tỉ lệ đỗ kỹ năng B1 lên đến trên 90%.

Xem thêm