11:23 - 21/09/2023

KHAI GIẢNG LỚP HỌC A1 20/09/2023

Ngày 18/09 - 20/09/2023 đã khai giảng hai lớp K32, K33

Xem thêm

11:03 - 21/09/2023

TIỄN ĐOÀN BAY NGÀY 19/09/2023

KẾT QUẢ CỦA SỰ LỖ LỰC SẼ ĐEM LẠI THÀNH CÔNG VỚI CÁC BẠN

Xem thêm

16:15 - 24/05/2023

Tiễn đoàn bay sáng ngày 23.05.2023 cho 4 bạn điều dưỡng

Tiễn đoàn bay sáng ngày 23.05.2023 cho 4 bạn điều dưỡng

Xem thêm

16:49 - 25/04/2023

TUYỂN SINH KHAI GIẢNG KHÓA HỌC MỚI

KHAI GIẢNG LỚP HỌC TIẾNG ĐỨC NGÀY 08.05.2023

Xem thêm

16:17 - 18/04/2023

TUYỂN SINH DU HỌC NGHỀ ĐỨC THÁNG 05

VỚI TIÊU CHÍ "CHẤT LƯỢNG ĐẶT LÊN HÀNG ĐẦU"  

Xem thêm