09:42 - 27/06/2022

SAU TỐT NGHIỆP, ĐIỀU DƯỠNG VIÊN LÀM VIỆC Ở ĐÂU?

Dù có làm việc ở bất kỳ đâu thì mọi điều dưỡng viên đều phải tự rèn luyện cho mình một thể lực dẻo dai, trang bị kiến thức chuyên môn tốt và khả...

Xem thêm

09:35 - 27/06/2022

DU HỌC NGHỀ ĐỨC - NGÀNH KHO VẬN (FACHKRAFT FÜR LAGERLOGISTIK)

Ngành Logistik là một lĩnh vực chủ yếu liên quan đến việc di chuyển hàng hóa và sản phẩm trong doanh nghiệp, và đôi khi có thể bao gồm cả việc vận chuyển...

Xem thêm

11:26 - 03/05/2022

DU HỌC NGHỀ ĐỨC - NGÀNH BÁN HÀNG CÔNG NGHIỆP

Bạn có khả năng xây dựng kế hoạch, đừng nghĩ Excel quá khó và đừng để đối tác nói tiếng Anh làm bạn khó chịu? Bạn hoàn toàn đủ khả năng tham gia làm...

Xem thêm

11:19 - 03/05/2022

DU HỌC NGHỀ ĐỨC - NGÀNH THỢ SƠN

Những bức tường bên ngoài tòa nhà sẽ bị phai mòn theo thời gian bởi thời tiết, và nhiều yếu tố khác như những vết xước, lõm, ẩm,…bạn sẽ phải vận...

Xem thêm

11:08 - 03/05/2022

DU HỌC NGHỀ ĐỨC - NGÀNH KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Kỹ thuật xây dựng (Konstruktionstechnik) là cơ sở để phát triển và phát minh ra các sản phẩm, thiết bị, máy móc và những thiết bị mới. Việc đào tạo bao...

Xem thêm