MỨC LƯƠNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TĂNG TRONG NĂM 2022

MỨC LƯƠNG NGÀNH ĐIỀU DƯỠNG TĂNG TRONG NĂM 2022

10:42 - 05/04/2022

Mức lương ngành điều dưỡng tăng là điều có thể dự báo trước, do nhu cầu ngày càng cao về ngành nghề này. Đó là cơ hội định hướng việc làm rộng mở dành cho các bạn học viên tại Việt Nam trước khi sang Đức. Cùng với những phúc lợi xã hội mà ngành điều dưỡng Đức được hưởng, chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng

1. Từ năm 2022, mức lương tối thiểu nghề điều dưỡng tại Đức tăng dần lên 3 bậc

Theo báo cáo của Cơ quan Báo chí Đức (DPA), Ủy ban điều dưỡng thuộc Chính phủ Liên bang đã thông qua điều khoản tăng dần mức lương tối thiểu của nghề điều dưỡng từ mùng 1 tháng 9 năm 2022. Điều đó có nghĩa mức lương tối thiểu của điều dưỡng viên sẽ được tăng lên ba bậc vào 3 giai đoạn: ngày 1 tháng 9 năm 2022, ngày 1 tháng 5 năm 2023 và ngày 1 tháng 12 năm 2023. Ngoài ra, chế độ nghỉ lễ cho nhân viên điều dưỡng sẽ tăng từ 26 ngày hiện tại mỗi năm lên 27 ngày vào năm 2022 và 29 ngày từ năm 2023 với một tuần 5 ngày.

 

2. Mức lương tối thiểu nghề điều dưỡng tại Đức năm 2022 là bao nhiêu?

Mức lương tối thiểu nghề điều dưỡng tại Đức năm 2022 tăng tương ứng với trình độ của điều dưỡng viên, dự kiến như sau:

2.1. Mức lương tối thiểu đối với chuyên viên điều dưỡng Đức năm 2022

 Đối với các chuyên viên điều dưỡng (Pflegefachkräfte), mức lương điều dưỡng tối thiểu sẽ tăng:

  • Từ ngày 01/09/2022 mức lương sẽ tăng từ 15€ lên 17.1€
  • Từ ngày 01/05/2023 mức lương sẽ tăng lên 17.65€
  • Và từ ngày 01/12/2023 mức lương sẽ tăng lên 18.25€

Như vậy, nếu làm việc liên tục 40 giờ/tuần, mức lương cơ bản hàng tháng khoảng 2.736€ vào cuối năm 2022 và khoảng 2.920€ vào cuối năm 2023.

2.2. Mức lương tối thiểu đối với y tá/trợ lý điều dưỡng (đã qua đào tạo)

Đối với y tá được đào tạo 1 - 2 năm (Qualifizierte Hilfskräfte), mức lương tối thiểu sẽ tăng:

  • Từ ngày 01/09/2022 mức lương sẽ tăng từ 12.5€ lên 14.6€
  • Từ ngày 01/05/2023 mức lương sẽ tăng lên 14.9€
  • Và từ ngày 01/12/2023 mức lương sẽ tăng lên 15.25€

Điều này có nghĩa là y tá làm việc 40 giờ/tuần sẽ kiếm được mức lương cơ bản hàng tháng khoảng 2.336€ vào cuối năm 2022 và tăng lên đến 2.440€ vào cuối năm 2023.

2.3. Mức lương tối thiểu đối với nhân viên điều dưỡng (không qua đào tạo)

Đối với nhân viên điều dưỡng không qua đào tạo (Hilfskräfte), mức lương tối thiểu sẽ được nâng

  • Từ ngày 01/09/2022 mức lương sẽ tăng từ 12€ lên 13.7€
  • Từ ngày 01/05/2023 mức lương sẽ tăng lên 13.9€
  • Và từ ngày 01/12/2023 mức lương sẽ tăng lên 14.15€

Điều này tương ứng với mức lương cơ bản hàng tháng của nhân viên điều dưỡng không qua đào tạo sẽ hưởng 2.192€ vào cuối năm 2022 và tăng lên 2.264€ vào cuối năm 2023.

 

Những mức lương được nêu trên đều là trước thuế. Tuy nhiên bên cạnh mức lương cơ bản, điều dưỡng viên tại Đức còn được nhận các khoản trợ cấp khác ko bị tính thuế như: Tiền phụ cấp trực đêm, tiền trợ cấp tăng ca, phụ cấp ngày lễ & chủ nhật,…

 

*Nguồn: Oeffentlicher Dienst, Oeffentlicher Dienst, Tagesschau