13:28 - 02/12/2022

CHUYỂN ĐỔI VĂN BẰNG ĐIỀU DƯỠNG MIỄN PHÍ

Chương trình chuyển đổi văn bằng điều dưỡng hoàn toàn MIỄN PHÍ 

Xem thêm

15:44 - 31/10/2020

THẨM ĐỊNH VĂN BẰNG - NGÀNH Y TÁ ĐIỀU DƯỠNG

Văn bằng Việt Nam làm việc tại Đức hay Thẩm định văn bằng là chương trình được xây dựng dựa trên bộ luật Công nhận văn bằng của nước...

Xem thêm

15:51 - 31/10/2020

THẨM ĐỊNH VĂN BẰNG - NGÀNH NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN

Văn bằng Việt Nam làm việc tại Đức hay Thẩm định văn bằng là chương trình được xây dựng dựa trên bộ luật Công nhận văn bằng của nước...

Xem thêm

15:41 - 31/10/2020

THẨM ĐỊNH VĂN BẰNG - NGÀNH CƠ KHÍ ĐIỆN TỬ

Văn bằng Việt Nam làm việc tại Đức hay Thẩm định văn bằng là chương trình được xây dựng dựa trên bộ luật Công nhận văn bằng của nước...

Xem thêm