16:16 - 31/10/2020

GIỚI THIỆU VỀ KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 6 BẬC CỦA CHÂU ÂU

Theo Khung đánh giá năng lực ngoại ngữ của châu Âu (der Gemeinsame Europäische Referenzrahmen für Fremdsprachen – GER), tiếng Đức được chia ra 3 trình độ lớn...

Xem thêm

16:07 - 31/10/2020

KHAI GIẢNG LỚP A1 - THÁNG 11/2020

THÔNG BÁO LỚP KHAI GIẢNG TIẾNG ĐỨC A1 CỦA HỆ THỐNG GIÁO DỤC VIỆT - ĐỨC VGCS.

Xem thêm